Zmiana od 4 maja! Sprawdzam obecność!


  1. Moi uczniowie w czasie planowych zajęć informatyki rozwiązują zadania podane poniżej /omówione w postaci filmów/
  2. Zajęcia na Discordzie.
    klasy I wtorek i czwartek 16:20 (na Wasz wniosek ! przyspieszyliśmy)
    klasy I środa 16:00 i piątek 15:30 (ponownie zmienione na Wasz wniosek!)
    klasa II środa 18:20 i piątek 16:20
    konsultacje klasy I-III (nieobowiązkowe) poniedziałek, środa i piątek 18:00

(reedit 18 maj) Materiał.
Wracamy do Pythona. Dział drugi, omawiany w formie wykładów na discordzie, będzie zakończony napisaniem programu użytkowego na ocenę.
Możliwe wejściówki z omawianych lekcji.