Test OSa, sprzętu, SSD

inxi -F inxi -Fxxxz (tu np. model dysku) hwinfo lsblk -d -o name,rota (rota to oczywiście hdd)