Python rozszerzony

* Przekazywanie i zasięg zmiennych

Uwaga !
To ważny temat.
Dokładnie sprawdzaj, które zmienne się zmieniają i w jaki sposób.

kod przykładu1-3
kod przykładu4-5

Sprawdź, jak zachowa się przekazana zmienna zawierająca tekst. Jak w przykładzie 4, czy jak tablica zanków w przykładzie 5?