Python rozszerzony

* Słowniki czyli tablice asocjacyjne


przykład

Zadanie 1: Posiadamy następującą tablicę.

Po wczytaniu nazwy ryby program powinien wypisać jej cenę.

Zadanie 2: Posiadamy następującą tablicę.

Po wczytaniu nazwy ryby program powinien wypisać jej cenę.

Zadanie 3: Wczytajmy (z użyciem schowka) "uproszczone ceny ryb" i umieśćmy w słowniku.
Następnie wczytajmy linię zawierającą trzy nazwy ryb w formacie:
okon, pstrag, sum
I wypiszmy: średnią i maksymalną cenę wczytanych ryb oraz średnią i maksymalną cenę wszystkich ryb z cennika.

Zadanie 4: Wczytajmy (z użyciem schowka) "ceny ryb Redanii" (dane z oficjalki arkadia.rpg.pl) i umieśćmy w słowniku.
Skorzystaj z dodatkowego słownika:

waluta={"mithryl":24000,"zloto":240,"srebro":12,"miedz":1}
co oznacza, że 1 mithryl=100złota, 1 złoto = 20 srebra, 1 srebro=12 miedzi, a cena ryby zapisana jako "0:2:5:1" wynosi zero mithryli, dwa złota, 5 srebra i miedziak na dokładkę.
Następnie wczytajmy linię zawierającą trzy nazwy ryb w formacie:
okon, pstrag, sum
I wypiszmy: sumę cen wczytanych ryb oraz sumę cen wszystkich ryb z cennika w formacie Arkadii, w maksymalnie zdenominowanym formacie:
mithryl:złoto:srebro:miedź