Biblioteki Pythona

* Grafika Żółwia 1/2

(niektóre linuxy potrzebują doinstalować bibliotekę:
sudo apt install python3-tk)


UWAGA! Wasz plik nie może nazywać się tak samo jak biblioteka, którą importujecie.

kod przykładu

pełna dokumentacja biblioteki TURTLE

#podstawowe instrukcje

reset()     # wyczyść obraz i ustawienia
speed(v)     # prędkość rysowania [1,10] oraz 0
color('c1','c2') # kolor pióra i tła
pensize(w)/width() # grubość pióra
position()/pos() # pobierz położenie żółwia
hideturtle()/ht()# ukryj żółwia
showturtle()/st()

penup()/up()   # podnieś pióro
pendown()/down()

forward(d)/fd(d) # naprzód o d pixeli
backward(d)/bk(d)
right(a)/rt(a)  # obrót o a stopni
left(a)/lt(a)
setheading(a)/seth(a) # kąt patrzenia mordki
goto(x,y)    # idź do x,y /home()=goto(0,0)/
setx(x),set(y)  # idz w pionie, poziomie do
dot()/dot('color') # kropka

begin_fill()   # wypełnij kolorem zamknięty obszar
end_fill()