Znaczki turystyki kwalifikowanej zdobyte w moim towarzystwie


OTP (odznaka turystyki pieszej)
GOT (górska odznaka turystyki)
INO (odznaka imprez na orientację)
OTP (odznaka turystyki pieszej)
KOT (odznaka turystyki kolarskiej)
GOT (górska odznaka turystyki)
INO (odznaka imprez na orientację)
OTP (odznaka turystyki pieszej)
INO (odznaka imprez na orientację)
GOT (górska odznaka turystyki)
OTP (odznaka turystyki pieszej)
INO (odznaka imprez na orientację)
GOT (górska odznaka turystyki)

GOT (górska odznaka turystyki)