Rządu światowego opisanie


Tu już pojechane na maksa :)< Gdybym był studentem i chciał się pobawić, posklejałbym trochę prawdziwych faktów ubarwiając je w poniższy sposób. Z drugeij strony, nic, co tam jest opisane, nie jest niemożliwe, choć niektóre dość nieprawdopodobne... Jak widać tekst ma już nieco lat. Tym łacniej ocenić jego tezy z perspektywy tego, co już się wydarzyło. Bardziej spiskowo już się chyba nie da: FB user:Truman Truman Show date:30 lipca 2020 Czy wiesz, że około 2% światowej populacji posiada ponad 50% światowego bogactwa finansowego ... I to właśnie ta grupa decyduje o większości tego, jak świat jest zarządzany. Biliony wydawane na wojnę, podczas gdy rozwój i próby lepszego życia nie dają prawie nic. Czy to jest świat, którego naprawdę chcemy?. Komitet 300 rządzi światem poprzez imperium trzech miast-państw, w którym miasta nie płacą podatków i przestrzegają własnych praw. - City of London Corporation - FINANCIAL power center, założone w 1067 Dystrykt Kolumbii - MILITARY power center, założone w 1871 roku Watykan - RELIGIJNE centrum władzy, suweren w 1929 roku - Komitet 300 korzysta z sieci okrągłego stołu, ośrodków analitycznych i tajnych stowarzyszeń, które kontrolują największe na świecie INSTYTUCJE FINANSOWE i rządy. Do najważniejszych z tych grup należą Chatham House, Grupa Bilderburg, Komisja Trójstronna, Rada Stosunków Zagranicznych, Fundacja Ditchley, Klub Rzymski, Korporacja RAND, PNAC i oczywiście masoneria. Europa Zachodnia, z wyłączeniem Cesarstwa Niemieckiego, została zjednoczona przez Dom Guelphów w 1815 r. Cesarstwo Niemieckie zostało podbite w 1918 r. Wraz z Imperium Rosyjskim i Imperium Osmańskim po I wojnie światowej. po klęsce państw Osi w II wojnie światowej i wprowadzeniu broni nuklearnej od tego czasu świat znajduje się pod kontrolą monopolistów. Zwycięzcy II wojny światowej traktują rasę germańską jako przegranych w tej ideologicznie inscenizowanej wojnie. Rasa germańska była w rzeczywistości spektakularnymi ZWYCIĘZCAMI, miażdżąc potężne Cesarstwo Japońskie i odzyskując kontrolę nad Ziemią Świętą. Komunizm mógł rozprzestrzenić się po Europie Wschodniej i Azji, okazując się lepszą metodą podboju narodów niż wojna. Komunizm w formach socjalizmu, edukacji opartej na wynikach i skośnych środkach masowego przekazu rozprzestrzenił się w zachodnim świecie, nawracając ludzi przez sugestie na ideologię marksistowsko-leninowską. Po II wojnie światowej w 1946 roku powstał w Londynie Tavistock Institute z dotacji Fundacji Rockefellera. Pionierska praca Tavistocka w dziedzinie nauk behawioralnych zgodna z Freudowskimi liniami „kontrolowania” ludzi ustanowiła światowe centrum ideologii fundacji. „Wszystkie techniki Tavistock i amerykańskiej fundacji mają jeden cel - przełamać psychologiczną siłę jednostki i uczynić ją bezradną, by przeciwstawić się dyktatorom Porządku Świata. Każda technika, która pomaga rozbić rodzinę oraz zasady religii, honoru, patriotyzmu i zachowań seksualnych wpojone rodzinie, jest używana przez naukowców z Tavistock jako broń do kontroli tłumu ”. - Nieuchronność III wojny światowej wydaje się coraz bardziej boleśnie oczywista, a na Zachodzie wojna światowa wciąż jest przez wielu gloryfikowana. Najpopularniejsze filmy to filmy wojenne, najpopularniejsze gry wideo to wojenne gry wideo. Albert Pike, jedyna konfederacka postać wojskowa, która została uhonorowana pomnikiem na świeżym powietrzu w Dystrykcie Kolumbii, powiedział w 1871 r. O przyszłej III wojnie światowej; „Wojna musi być prowadzona w taki sposób, aby islam i polityczny syjonizm wzajemnie się niszczyły. W międzyczasie inne narody, ponownie podzielone w tej kwestii, będą zmuszone walczyć aż do całkowitego fizycznego, moralnego, duchowego i ekonomicznego wyczerpania ”. Potomkowie plemienia Lewiego kontrolują FINANSOWE i religijne uzbrojenie imperium. Obejmuje to cały system bankowy i systemy polityczne świata. Rodzina Rothschildów jest najpotężniejszą rodziną bankową na świecie; są również spokrewnieni z innymi potężnymi lewitami, w tym Cohenami i Levy's. Potomkowie Plemienia Józefa działają jako monarchowie w świecie anglojęzycznym, podczas gdy potomkowie Plemienia Judy pełnią rolę monarchów w świecie hiszpańskojęzycznym. - Światową tajną religią jest Kult Amona. Nie wiedząc o tym, Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie na całym świecie oddają cześć Amonowi pod koniec ich modlitw. Amon = Amon = AMEN. Amun reprezentuje to, co istotne i ukryte, elita władzy rozwija się, utrzymując masy w ciemności. Ignacy Loyola i House of Borgia byli krypto-żydowskimi marranosami sekty religijnej Los Alumbrados. -Alumbrados byli gnostyckim tajnym stowarzyszeniem głoszącym tajemniczą religię babilońską i kult Lucyfera, wielkiego zwodziciela. Ci krypto-kabalistyczni żydowscy mistycy przeniknęli do Watykanu za pośrednictwem papieża Kaliksta III i papieża Aleksandra VI, obaj z Domu Borgii, jako agenci Korony Aragonii. W 1527 roku Ignacy Loyola zdołał uniknąć prześladowań ze strony Inkwizycji z pomocą papieża Pawła III z rodziny Black Nobility Farnese. Loyola twierdził, że powołał milicję w obronie papiestwa, co doprowadziłoby do absolutnej kontroli wojska i polityki oraz absolutnej kontroli nad jednym światowym kościołem. W 1534 r. Założono Towarzystwo Jezusowe z Ignacym Loyolą, jego pierwszym przełożonym generalnym. FINANSOWANIE pochodziło od Franciszka Borgii, prawnuka papieża Aleksandra VI i króla Aragonii Ferdynanda II. Francis Borgia został później III Przełożonym Generalnym Towarzystwa Jezusowego. Towarzystwo Jezusowe stało się następcami Zakonu Montesa, który odziedziczył dobytek aragońskiej gałęzi Templariuszy. Przedostatnim Mistrzem Zakonu Montesy, Francisco Lanzol de Romani, został jego kuzyn Pedro-Luis de Borja, który był przyrodnim bratem Francisa Borgii. - Luterański ruch reformacyjny był wykorzystywany przez różokrzyżowców, a później przez jezuitów, do podważania opinii publicznej i ograniczenia rzeczywistych społeczno-politycznych skutków reformacji dla społeczeństw w Europie. Reformacja była prowadzona przez Marcina Lutra i była finansowana przez Fryderyka III Saksonii z rodu Wettinów. Różokrzyżowcy, podobnie jak Alumbrados, byli gnostyckimi tajnymi stowarzyszeniami głoszącymi tajemniczą religię babilońską i kult Lucyfera. Różokrzyżowiec i jego doktryna kabalistyczna był prekursorem Invisible College, Towarzystwa Królewskiego i współczesnej spekulatywnej masonerii. -Po zniesieniu jezuitów w 1773 r. Iluminaci zostali założeni przez jezuickiego studenta Adama Weishaupta w Noc Walpurgii w 1776 r. Największym zwolennikiem Weishaupta był Ernest II, książę Saxe-Gotha-Altenburg z Domu Wettynów. Celem tego kontrolowanego przez jezuitów bawarskich iluminatów była ochrona interesów finansowych Towarzystwa Jezusowego, zemsta na monarchach, którzy zmusili jezuitów do stłumienia, obalenie angielskiego ruchu masońskiego i przywrócenie Towarzystwa Jezusowego. Osiągnęli to planując rewolucję francuską, która doprowadziła do wojen napoleońskich. Jezuici zostali przywróceni w 1814 r. Po abdykacji Napoleona, który tak naprawdę był narzędziem jezuitów. Napoleon miał to do powiedzenia o Towarzystwie Jezusowym na wygnaniu na wyspie św. Helena; „Jezuici to organizacja wojskowa, a nie zakon religijny. Ich szef jest generałem armii, a nie zwykłym ojcem przeorem klasztoru. A celem tej organizacji jest MOC. Władza w najbardziej despotycznym wykonaniu. Władza absolutna, władza uniwersalna, władza panowania nad światem z woli jednego człowieka… Generał jezuitów nalega, aby być panem, suwerenem nad suwerenem. Gdziekolwiek jezuici zostaną przyjęci, będą panami, ile by to kosztowało ... Każdy czyn, każde przestępstwo, jakkolwiek okropne, jest dziełem zasługującym na korzyść Towarzystwa Jezuitów lub z polecenia generała ”. - Heksagram nie jest oznaką judaizmu. Jest to znak syjonizmu, okultyzmu, satanizmu i masonerii. Heksagram jest najpotężniejszym i najbardziej złym znakiem w satanizmie i całym okultystycznym świecie. Heksagram jest używany głównie w czarownictwie do przywoływania demonów ze świata. Od tego znaku pochodzi słowo „hex”, które oznacza rzucenie na kogoś klątwy. - Heksagram to sześcioboczna gwiazda, złożona z sześciobocznego sześciokąta otoczonego sześcioma równobocznymi trójkątami. Każdy trójkąt równoboczny znajdujący się w heksagramie ma wymiary 60 ° na 60 ° na 60 °. Heksagram przedstawia 666 i jest „Znakiem Bestii”, o którym mowa w Biblii. Jak mówią „Diabeł tkwi w szczegółach”. - Gest dłoni Westside lub „Triad Claw” sygnalizuje litery M & W, które symbolizują 666 z trzech V. Litera V to „waw” w hebrajskim i „vav” w Gematrii i jest szóstą literą w obu. Znak rogów lub gest ręki El-Diablo jest odmianą „Pazura Triady” z dwoma dołączonymi palcami pochylonymi w dół. Gest ręki A-ok jest również reprezentacją liczby 666; ze środkowym, serdecznym i małym palcem reprezentującym górną część szóstki. Palec wskazujący i kciuk reprezentują okrągłą część szóstki. - Z astrologicznego punktu widzenia Saturn reprezentuje ciemność, nieszczęście, śmierć i strach. Sobota nosi imię rzymskiego boga Saturna, starożytni Grecy nazywali go Kronosem. Symbolem Saturna / Kronosa jest sierp. Sobota to szósty dzień tygodnia w kulturach zachodnich, a Saturn jest szóstą planetą od Słońca. Saturn miał sześcioro dzieci ze swoją żoną Ops, szóstym z tych dzieci był Jowisz lub, jak znali go Grecy, Zeus. Sierp Saturna i młot THOR (Jowisz / Zeus) są reprezentowane w symbolu komunizmu. - Rdzeń kontroli nad populacją Planety Ziemi tkwi w starożytnych kultach. Te kulty istnieją do dziś. Podążanie za najstarszymi religiami połączonymi z kultem seksualnym. Główne kulty to kult Planety Saturn (El), Księżyca (Izyda), Wenus (Lucyfer) i Słońca (Ra). - Handel dziećmi i ludźmi jest jedną z najszybciej rozwijających się przestępstw na świecie. Handel dziećmi / ludźmi to branża warta 12 miliardów DOLARÓW rocznie i drugie co do wielkości, po narkotykach, przedsięwzięcie przestępcze na świecie. Saturn = Szatan = El = Moloch. Elita władzy tego świata czci Saturna i uspokaja go ofiarami z dzieci, tak jak robili to od setek lat. Najbardziej widocznym z tych pokazów jest ceremonia „Kremacji Opieki” odbywająca się corocznie w Bohemian Grove, podczas której członkowie składają ofiary z dziecka swojemu bogu Molochowi. Komitet 300 kontroluje światową gospodarkę poprzez City of London Corporation. Korporacja City of London składa się ze 108 firm malowania, Czcigodna Kompania Paliw i Czcigodna Kompania Mercers to dwa najbardziej znane. - Bank Rozrachunków Międzynarodowych kontroluje światowy system bankowy, w tym System Rezerwy Federalnej i Europejski Bank Centralny. Międzynarodowy FUNDUSZ Walutowy i Bank Światowy pracują nad zadłużeniem krajów rozwijających się, czyniąc je podporządkowanymi rozwiniętym krajom świata. Grupy 7, 20 i 30 pełnią rolę regulatorów finansowych i pośredników obsługujących Banki Centralne i INWESTYCYJNE. Te organy regulacyjne nie są wybierane i wzmacniają pozycję terrorystów finansowych kosztem mas. Wreszcie, banki inwestycyjne i firmy świadczące usługi finansowe GAMBUJĄ z pieniędzmi swoich klientów z gwarancją, że wszelkie straty zostaną pokryte przez podatników. - Aktualna lista Komitetu 300 [rozwiń (są i polskie nazwiska)] - „Trzystu ludzi, z których wszyscy się znają, kieruje ekonomicznym losem Europy i wybiera spośród siebie następców”. –Walter Rathenau, 1909, założyciel gigantycznej niemieckiej korporacji General Electric Komitet 300 jest produktem Rady 300 Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Kompania Wschodnioindyjska została wyczarterowana przez brytyjską rodzinę królewską w 1600 roku. Zrobiła ogromne fortuny na handlu narkotykami teopium z Chinami i stała się największą firmą na świecie w swoim czas. Dziś, dzięki wielu potężnym sojuszom, Komitet 300 rządzi światem i jest siłą napędową kryminalnej agendy do stworzenia „Nowego Porządku Świata” pod rządami „Totalitarnego Rządu Globalnego”. Nie ma potrzeby używania „oni” lub „wróg”, chyba że jako skrót. Wiemy, kim są „oni”, wróg. Komitet 300 z jego „arystokracją”, jego własnością systemu bankowego Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych, FIRM UBEZPIECZENIOWYCH, gigantycznych korporacji, fundacji, sieci komunikacyjnych, na czele których stoi hierarchia spiskowców - oto wróg. Tajne stowarzyszenia istnieją na zasadzie oszustwa. Każda z nich jest hierarchią z wewnętrznym kręgiem na górze, który zwodzi tych poniżej kłamstwami, na przykład domaganiem się szlachetnego planu; w ten sposób oszukując ich, by podążali za siecią podzielonego na części współudziału. Wewnętrznym kręgiem Komitetu 300 jest Order Podwiązki, na którego czele stoi królowa Elżbieta Windsor II. Warto zauważyć, że Windsorowie zmienili swoją nazwę z germańskiej Saxe-Coburg-Gotha podczas I wojny światowej z powodu nastrojów antyniemieckich.Wróg jest wyraźnie rozpoznawalny jako Komitet 300 i jego organizacje frontowe, takie jak Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych (Chatham House), Klub Rzymski, NATO, ONZ, Czarna Szlachta, Instytut Tavistock, CFR i wszystkie z nim powiązane organizacje, think tanki i instytucje badawcze kontrolowane przez Stanford i Tavistock Institute of Human Relations i wreszcie, choć z pewnością nie mniej ważne, establishment wojskowy. - Komitet 300 jest ostatecznym tajnym stowarzyszeniem składającym się z nietykalnej klasy rządzącej, do której należą królowa Wielkiej Brytanii (Elżbieta II), królowa Holandii, królowa Danii i rodziny królewskie Europy. Ci arystokraci zdecydowali po śmierci królowej Wiktorii, matriarchini weneckich Czarnych Gwelfów, że w celu uzyskania światowej kontroli konieczne będzie, aby jej arystokratyczni członkowie „rozpoczęli interesy” z niearystokratycznymi, ale niezwykle potężnymi liderów biznesu korporacyjnego w skali globalnej, więc drzwi do ostatecznej władzy zostały otwarte dla tego, co królowa Anglii lubi nazywać „plebejuszem”. Poprzez swój nielegalny kartel bankowy są właścicielami akcji Rezerwy Federalnej, prywatnej korporacji nastawionej na zysk, która narusza konstytucję Stanów Zjednoczonych i jest źródłem problemu. - Dekadenckie rodziny amerykańskiego bezbożnego partnerstwa, całkowicie skorumpowane i pławiące się w splamionych opiumowych pieniądzach, stały się tym, co znamy dzisiaj jako Wschodni Liberalny Establishment. Jego członkowie, pod uważnym kierownictwem i kierownictwem Korony Brytyjskiej, a następnie jej ramienia wykonawczego ds. Polityki zagranicznej, Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (RIIA), znanego obecnie jako Chatham House, znajdującego się w Anglii (po drugiej stronie Placu św. Astors), prowadził Stany Zjednoczone od góry do dołu przez ich tajny, równoległy rząd wyższego szczebla, który jest ściśle powiązany z Komitetem 300, ostatecznym tajnym stowarzyszeniem. Ten tajny, wszechpotężny rząd ma teraz większą kontrolę nad Stanami Zjednoczonymi niż kiedykolwiek wcześniej. -W Komitecie 300, który ma 150-letnią historię, mamy jedne z najbardziej błyskotliwych intelektów zebranych w celu stworzenia całkowicie totalitarnego, absolutnie kontrolowanego „nowego” społeczeństwa, tyle że nie jest ono nowe, ponieważ większość pomysłów zaczerpnęło z Kluby Cultus Diabolicus. Dąży do powstania jednego rządu światowego, dość dobrze opisanego przez jednego z jej zmarłych członków, H. G. Wellsa, w jego pracy zleconej przez Komitet, który Wells śmiało nazwał: „Otwarty spisek: niebieskie nadruki dla światowej rewolucji”. - Większość olbrzymiego bogactwa Komitetu z lat 300-tych wywodzi się z handlu opium z Chinami i Indiami. Obsceniczne zyski szły prosto do królewskich kufrów i do kieszeni szlachty, oligarchów i plutokratów, czyniąc z nich miliarderów. Zwykli ludzie w Chinach, Indiach i Anglii nie czerpali żadnych korzyści z „dochodów z opium”. W ten sam sposób ludzie w Południowej Afryce, czarno-biali, nigdy nie czerpali zysków z przemysłu wydobywczego złota, którego dochody były kierowane bezpośrednio do banków londyńskich i handlowych. Komitet 300 jest odpowiedzialny za fałszywe wojny narkotykowe w USA. Te fałszywe wojny narkotykowe miały skłonić nas do oddania naszych konstytucyjnych praw. Przepadek mienia jest doskonałym przykładem sytuacji, w której ogromne aktywa można przejąć bez śladu i bez konieczności posiadania dowodu winy. Również Komitet 300 już dawno temu zadekretował, że będzie mniejszy - znacznie mniejszy - i lepszy, czyli ich wyobrażenie o tym, co stanowi lepszy świat. Niezliczone bezużyteczne zjadacze konsumujące ograniczone zasoby naturalne miały zostać poddane ubojowi nawet w 99%. Postęp przemysłowy wspiera wzrost liczby ludności. Dlatego nakaz rozmnażania się i podporządkowania ziemi znaleziony w Księdze Rodzaju musiał zostać obalony. To wymagało ataku na chrześcijaństwo; powolny, ale pewny rozpad uprzemysłowionych państw narodowych; zniszczenie miliardów ludzi, określane przez Komitet 300 jako „nadwyżka ludności”, oraz usunięcie każdego przywódcy, który odważył się stanąć na drodze do globalnego planowania Komitetu w celu osiągnięcia powyższych celów. Nie żeby rząd Stanów Zjednoczonych o tym nie wiedział, ale ponieważ była częścią spisku, pomogła raczej utrzymać przykrywkę informacji, niż ujawnić prawdę. Królowa Elżbieta II jest przewodniczącą Komitetu 300. Komitet 300 uważa konwulsje społeczne w skali globalnej, po których następują depresje, jako technikę łagodzenia większych rzeczy, które nadejdą, jako główną metodę tworzenia mas ludzi na całym świecie, którzy staną się jego „dobroczynnymi” odbiorcami przyszłości. - Obecny program kryminalny Komitetu 300 jest dodatkowo potwierdzony przez niedawno ujawnione dokumenty Klubu Rzymskiego, które opisują, w jaki sposób będą używać narkotyków, aby zdusić opór wobec ich programu Nowego Porządku Świata: „… ponieśli porażkę przez chrześcijaństwo i bezrobocie na każdym kroku ci, którzy byli bez pracy od pięciu lat lub dłużej, odwrócą się od kościoła i będą szukać pocieszenia w narkotykach. Do tego czasu pełna kontrola handlu narkotykami musi być zakończona, aby rządy wszystkich krajów podlegających naszej jurysdykcji miały monopol, który będziemy kontrolować, kontrolując dostawy docierające na rynek… Bary farmaceutyczne zajmą się niesfornymi i niezadowoleni. Niedoszli rewolucjoniści zmienią się w nieszkodliwych nałogowców bez własnej woli… ”Koronowane kobry Europy i ich rodziny wschodnio-liberalne nie będą tolerować żadnej prawdziwej wojny z narkotykami. Wojna z narkotykami, w której rzekomo walczyła administracja Busha, miała na celu legalizację wszystkich rodzajów i klas narkotyków. Takie narkotyki to nie tylko aberracja społeczna, ale próba przejęcia kontroli nad umysłami mieszkańców Stanów Zjednoczonych na pełną skalę. Jest to obecnie główne zadanie Komitetu 300. W opium nic się nie zmieniło. handel heroiną i kokainą. Nadal jest w rękach tych samych rodzin „klas wyższych” w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Jest to nadal bajecznie dochodowy handel, w którym to, co wydaje się być dużymi stratami spowodowanymi czasami konfiskatami dostaw narkotyków, to w rzeczywistości drobni intruzi próbujący włamać się do rezerwatów hierarchii handlu narkotykami, którzy siedzą w wyłożonych boazerią salach konferencyjnych w Nowym Jorku, Hongkongu i Londynie nad portem i cygarami i gratuluję kolejnego sukcesu w wykorzenieniu „konkurentów”.W skład Komitetu liczącego 300 członków wchodzą stare rodziny Europejskiej Czarnej Szlachty, Amerykański Wschodni Liberalny Establishment (w hierarchii masonów i Zakon Czaszki i Kości), Iluminaci, lub jak jest to znane przez Komitet „MORIAH CONQUERING WIND , ”Grupa Mumma, Krajowa i Światowa Rada Kościołów, Krąg Wtajemniczonych, Dziewięciu Nieznanych Mężczyzn, Lucis Trust, Jezuici Teologowie Wyzwolenia, Zakon Starszych Syjonu, Nasi Princes, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Centralny, brytyjski Quator Coronati, włoski P2 Masonry - zwłaszcza ci z hierarchii watykańskiej - wybrano personel Centralnej Agencji Wywiadowczej, Tavistock Institute, różni członkowie czołowych fundacji i towarzystwa ubezpieczeniowe, Hong Kong i Shanghai Bank, Milner Group-Round Table, Cini Foundation, German Marshall Fund, Ditchley Foundation, NATO, Club of Rome, Environmentalists, The Order of St. Jana Jerozolimskiego, Kościół Jednego Rządu Światowego, Międzynarodówka Socjalistyczna, Czarny Zakon, Towarzystwo Thule, Anenherbe-Rosicrucianists, The Great Superior Ones i dosłownie SETKI innych organizacji. - W przypadku Johna F. Kennedy'ego zabójstwo zostało przeprowadzone z wielkim rozgłosem iz największą brutalnością, aby służyć jako ostrzeżenie dla światowych przywódców, aby nie zbaczali z szeregu. Papież Jan Paweł I został po cichu zamordowany, ponieważ zbliżał się do Komitetu 300 poprzez masonów w hierarchii watykańskiej. Jego następca, papież Jan Paweł II, został publicznie upokorzony jako ostrzeżenie, aby zaprzestać i zaniechać - co uczynił. Jak zobaczymy, niektórzy przywódcy Watykanu zasiadają dziś w Komitecie 300 osób. - Wydaje się, że Komitet 300 opiera większość swoich ważnych decyzji dotyczących ludzkości na filozofii polskiego arystokraty Feliksa Dzerzińskiego, który uważał, że ludzkość jest nieco powyżej poziomu bydła. Jako bliski przyjaciel brytyjskiego agenta wywiadu Sydneya Reilly'ego (Reilly był właściwie kontrolerem Dzerzińskiego w latach formowania się rewolucji bolszewickiej), często zwierzał się Reilly'emu podczas swoich napadów alkoholowych. Dzerziński był oczywiście bestią, która kierowała aparatem Czerwonego Terroru. Kiedyś powiedział Reilly'emu, kiedy ta dwójka upiła się alkoholem, że „Człowiek nie ma znaczenia. Spójrz, co się stanie, gdy go zagłodzisz. Zaczyna pożerać swoich zmarłych towarzyszy, aby pozostać przy życiu. Człowieka interesuje tylko własne przetrwanie. Tylko to się liczy. Cała ta sprawa ze Spinozą to dużo bzdur ”. - Korzenie Kompanii Wschodnioindyjskiej (czarterowanej przez królową Elżbietę I 31 grudnia 1600 r. I rozwiązanej w 1873 r.) Wyrastają z Europejskiej Czarnej Szlachty. Czarna szlachta to oligarchiczne rody Wenecji i Genui, które w XII wieku posiadały uprzywilejowane prawa handlowe (monopole). Pierwsza z trzech krucjat, od 1063 do 1123 roku, ustanowiła potęgę weneckiej czarnej szlachty i umocniła władzę zamożnej klasy rządzącej. Arystokracja Czarnej Szlachty osiągnęła całkowitą kontrolę nad Wenecją w 1171 r., Kiedy mianowanie doży zostało przeniesione do tak zwanej Wielkiej Rady, która składała się z członków arystokracji handlowej, co stanowi dla nich całkowity triumf. Od tamtej pory Wenecja pozostaje w ich rękach, ale siła i wpływ weneckiej czarnej szlachty wykracza daleko poza jej granice i dziś jest odczuwalna w każdym zakątku globu. W 1204 r. Rodzina oligarchiczna rozdzieliła feudalne enklawy swoim członkom i od tej epoki datuje się wielki wzrost władzy i presji, aż rząd stał się zamkniętą korporacją wiodących rodzin Czarnej Szlachty. Należy zauważyć, że Europejska Czarna Szlachta jest odpowiedzialna za podstępne uwikłanie wielu tajnych stowarzyszeń, lóż i organizacji, które są wspierane przez wysokie finanse i potężne powiązania polityczne. Do takich organizacji należą: Komisja Trójstronna, Grupa Bilderberg (niemiecka wersja CFR), Rada Stosunków Zagranicznych (CFR), Organizacja Narodów Zjednoczonych (założona przez CFR), Illuminati Order Skull & Bones (wewnętrzny krąg CFR), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) ), Bank Światowy, Bank of International Settlement, Club of Rome, Chatham House (formalnie Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych - RIIA), Okrągły Stół, Tavistock Institute for Human Studies (angielski think tank zajmujący się wojną psychologiczną), Associated Press, Reuters (Rothschild posiadany monopol informacyjny używany do prania mózgów mas) i wielu innych, z których wszyscy, bez względu na to, czy są naiwniakami, czy adaptują się, działają na rzecz arystokracji Wielkiej Brytanii i ich jednego programu rządu światowego. Chociaż istnieje szeroki przekrój, wszystkie drogi prowadzą do Królowej Anglii. Techniką utrzymywania ich nielegalnego schematu w tajemnicy jest segmentacja. Tylko ludzie z wewnętrznego kręgu, którzy są częścią zwieńczenia na szczycie piramidy, znają cały zakres oszustwa. Adeptów jest niewielu, a wielu naśladuje. Zazwyczaj oszustom wmawia się kłamstwa, że ​​ich zaangażowanie jest życzliwe; w ten sposób stają się nieświadomymi wspólnikami w zbrodni. Dlatego konieczne jest odsłonięcie tego diabolicznego pierścienia mocy. Nielegalne tajne stowarzyszenia nie mogą wytrzymać światła dziennego. Po odsłonięciu Cabal i ich sługusy upadną jak domek z kart. - Europejska Czarna Szlachta zdobyła swój tytuł brudnymi sztuczkami, więc kiedy ludność zbuntowała się przeciwko monopolistom w rządzie, jak wszędzie indziej, przywódcy powstania zostali szybko schwytani i brutalnie powieszeni. Używają tajnych zabójstw, morderstw, bankructwa przeciwnych obywateli lub firm, porwań i gwałtów. Wszystkie wymienione rodziny są związane z House of Guelph, jedną z oryginalnych rodzin Czarnej Szlachty Wenecji, z której wywodzi się Dom Windsorów, a tym samym obecna królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II. Jakie są cele tajnej elity, spadkobierców iluminizmu (Moriah Conquering Wind), kultu Dionizego, kultu Izydy, kataryzmu, bogomilizmu? Ta elitarna grupa, która również nazywa siebie OLIMPIANAMI (naprawdę wierzą, że są równi pod względem mocy i wzrostu legendarnym bogom Olimpu, którzy, podobnie jak ich bóg Lucyfer, postawili się ponad naszego prawdziwego Boga) absolutnie wierzą, że zostali oskarżeni o wdrożenie na mocy boskiego prawa: - 1. Jeden rząd światowy - nowy porządek świata ze zjednoczonym kościołem i systemem monetarnym pod ich kierownictwem. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że Jeden Rząd Światowy zaczął zakładać swój „kościół” w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku, ponieważ zdali sobie sprawę z potrzeby, aby wiara religijna tkwiąca w ludzkości miała ujście i dlatego utworzyła „Kościół”, aby skierować tę wiarę w pożądany przez siebie kierunek. - 2. Całkowite zniszczenie wszelkiej tożsamości narodowej i dumy narodowej. - 3. Zniszczenie religii, a zwłaszcza religii chrześcijańskiej, z jednym wyjątkiem, wspomnianym powyżej ich własnego stworzenia. - 4. Kontrola każdego człowieka za pomocą kontroli umysłu i tego, co Brzeziński nazywa „technotroniką”, która stworzyłaby ludzkie roboty i system terroru, przy którym Czerwony Terror Feliksa Dzerzińskiego będzie wyglądał jak bawiące się dzieci. 5. Koniec całej industrializacji i produkcji energii elektrycznej z energii jądrowej w tym, co nazywają „postindustrialnym społeczeństwem zerowego wzrostu”. Zwolniony jest przemysł komputerowy i usługowy. Przemysł Stanów Zjednoczonych, który pozostanie, będzie eksportowany do krajów takich jak Meksyk, gdzie dostępna jest obfita niewolnicza siła robocza. Bezrobotni w wyniku zniszczenia przemysłu albo staną się uzależnieni od opium-heroiny i / lub kokainy, albo staną się statystykami w procesie eliminacji, który znamy dzisiaj jako Global 2000. - 6. Legalizacja narkotyków i pornografii. - 7. Wyludnianie się dużych miast w ramach próbnej eksploatacji reżimu Pol Pota w Kambodży. Warto zauważyć, że ludobójcze plany Pol Pota zostały sporządzone tutaj, w Stanach Zjednoczonych, przez jedną z fundacji badawczych Klubu Rzymskiego. Ciekawe jest również to, że Komitet stara się obecnie przywrócić do pracy rzeźników Pol Pot w Kambodży. - 8. Tłumienie wszelkiego rozwoju naukowego z wyjątkiem tych, które Komitet uzna za korzystne. Szczególnie ukierunkowana jest energia jądrowa do celów pokojowych. Szczególnie znienawidzone są eksperymenty termojądrowe, które są obecnie pogardzane i wyśmiewane przez Komitet i jego szakale z prasy. Opracowanie pochodni termojądrowej zniszczyłoby koncepcję Komitetu dotyczącą „ograniczonych zasobów naturalnych”. Właściwie użyta latarka termojądrowa mogłaby stworzyć nieograniczone, niewykorzystane zasoby naturalne z najbardziej zwyczajnych substancji. Zastosowania pochodni termojądrowych są liczne i przyniosłyby korzyści ludzkości w sposób, który nie jest jeszcze nawet w niewielkim stopniu pojmowany przez opinię publiczną. - 9. Spowodować ograniczonymi wojnami w krajach rozwiniętych oraz głodem i chorobami w krajach Trzeciego Świata śmierć 3 miliardów ludzi do roku 2000, ludzi, których nazywają „bezużytecznymi zjadaczami”. Komitet 300 zlecił Cyrusowi Vance'owi napisanie artykułu na ten temat, jak najlepiej doprowadzić do takiego ludobójstwa. Artykuł powstał pod tytułem „Global 2000 Report” i został przyjęty i zatwierdzony do działania przez prezydenta Cartera w imieniu i na rzecz rządu Stanów Zjednoczonych oraz przez Edwina Muskiego, ówczesnego Sekretarza Stanu. Zgodnie z warunkami raportu Global 2000 populacja Stanów Zjednoczonych ma się zmniejszyć o 100 milionów do roku 2050. - 10. Osłabianie moralnej struktury narodu i demoralizowanie robotników w klasie robotniczej poprzez tworzenie masowego bezrobocia. W miarę kurczenia się miejsc pracy z powodu postindustrialnej polityki zerowego wzrostu wprowadzonej przez Klub Rzymski, zdemoralizowani i zniechęceni pracownicy będą uciekać się do alkoholu i narkotyków. Za pomocą muzyki rockowej i narkotyków młodzi ludzie będą zachęcani do buntu przeciwko status quo, podkopując w ten sposób, a ostatecznie niszcząc rodzinę. W związku z tym Komitet 300 zlecił Instytutowi Tavistock przygotowanie planu, w jaki sposób można to osiągnąć. Tavistock zlecił Stanford Research podjęcie pracy pod kierunkiem profesora Willisa Harmon. Ta praca stała się później znana jako „Spisek Wodnika”. - 11. Uniemożliwić ludziom na całym świecie decydowanie o swoim losie za pomocą jednego stworzonego kryzysu za drugim, a następnie „zarządzania” takimi kryzysami. To zmyli i zdemoralizuje populację do tego stopnia, że ​​w obliczu zbyt wielu wyborów nastąpi apatia na masową skalę. W przypadku Stanów Zjednoczonych istnieje już agencja zarządzania kryzysowego. Nazywa się Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA), której istnienie po raz pierwszy ujawniłem w 1980 roku. - 12. Wprowadzanie nowych kultów i dalsze wzmacnianie już funkcjonujących, w tym gangsterów muzyki rockowej, takich jak brudni, zdegenerowani „Rolling Stones” Micka Jaggera (grupa gangsterska bardzo lubiana przez European Black Nobility) i wszystkich stworzonych przez Tavistock. grupy rockowe, które rozpoczęły się od „The Beatles”. Kontynuować budowanie kultu chrześcijańskiego fundamentalizmu zapoczątkowanego przez sługę Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, Darby'ego, który zostanie wykorzystany do wzmocnienia syjonistycznego państwa Izrael poprzez identyfikację z Żydami poprzez mit „narodu wybranego przez Boga” i poprzez znaczne sumy pieniędzy na to, co ich błędnie wierzy, jest religijnym powodem wspierania chrześcijaństwa. - 13. Naciskać na rozprzestrzenianie się kultów religijnych, takich jak Bractwo Muzułmańskie, fundamentalizm muzułmański, sikhowie, oraz by przeprowadzać eksperymenty w zakresie morderstw typu Jim Jones i „Son of Sam”. Warto zauważyć, że nieżyjący już ajatollah Chomeini był wytworem 6 brytyjskiej dywizji wywiadu wojskowego, powszechnie znanej jako M16, o czym pisałem w swojej pracy z 1985 roku „Co naprawdę się stało w Iranie”. - 14. Eksportować idee „wyzwolenia religijnego” na cały świat, aby podważyć wszystkie istniejące religie, a zwłaszcza religię chrześcijańską. Zaczęło się to od „jezuickiej teologii wyzwolenia”, która doprowadziła do upadku panowania rodziny Somoza w Nikaragui i która obecnie niszczy EI Salvador, obecnie trwający 25 lat w „wojnie domowej”, Kostaryka i Honduras. Bardzo aktywnym podmiotem zaangażowanym w tak zwaną teologię wyzwolenia jest zorientowana na komunistów Misja Mary Knoll. To tłumaczy, że media zwracają uwagę na morderstwo czterech tak zwanych zakonnic Mary Knoll w EI Salvador kilka lat temu. Cztery zakonnice były komunistycznymi agentami wywrotowymi, a ich działalność została szeroko udokumentowana przez rząd EI Salvador. Prasa i media w Stanach Zjednoczonych odmówiły udzielenia jakiegokolwiek miejsca lub relacji z masową dokumentacją będącą w posiadaniu rządu Salwadoru, dokumentacją, która dowodzi, co mniszki Mary Knoll Mission robią w tym kraju. Mary Knoll służy w wielu krajach i odegrała wiodącą rolę we wprowadzaniu komunizmu do Rodezji, Mozambiku, Angoli i Republiki Południowej Afryki. - 15. Spowodować całkowite załamanie światowych gospodarek i wywołać całkowity chaos polityczny. - 16. Przejęcie kontroli nad całą polityką zagraniczną i wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. - 17. Udzielić najpełniejszego wsparcia instytucjom ponadnarodowym, takim jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Międzynarodowy FUNDUSZ Walutowy (MFW), Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS), Trybunał Światowy oraz, w miarę możliwości, sprawić, by instytucje lokalne mniejsze skutki poprzez stopniowe ich wycofywanie lub umieszczanie pod płaszczem Narodów Zjednoczonych. - 18. Penetruj i obalaj wszystkie rządy i działaj wewnątrz nich, aby zniszczyć suwerenną integralność reprezentowanych przez nie narodów. - 19. Organizuj ogólnoświatowy aparat terrorystyczny i negocjuj z terrorystami zawsze, gdy mają miejsce działania terrorystyczne. Należy przypomnieć, że to Bettino Craxi przekonał rządy Włoch i Stanów Zjednoczonych do negocjacji z porywaczami premiera Moro i generała Doziera z Czerwonych Brygad. Na marginesie, generał Dozier ma rozkaz nie mówić o tym, co się z nim stało. Jeśli przerwie tę ciszę, bez wątpienia stanie się „okropnym przykładem” sposobu, w jaki Kissinger poradził sobie z Aldo Moro, Ali Bhutto i generałem Zia ul Haq. - 20. Przejmij kontrolę nad edukacją w Ameryce z zamiarem i celem całkowitego i całkowitego jej zniszczenia. Wiele z tych celów, które po raz pierwszy wymieniłem w 1969 r., Zostało już osiągniętych lub jest na dobrej drodze do osiągnięcia. Szczególnie interesujący w programie Komitetu 300 jest rdzeń ich polityki gospodarczej, która w dużej mierze opiera się na naukach Malthusa, syna wiejskiego proboszcza z Anglii, który został zepchnięty na rozgłos przez Brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską, na podstawie której Komitet ds. 300 jest wymodelowany. Malthus utrzymywał, że postęp człowieka jest powiązany z naturalną zdolnością ziemi do utrzymania określonej liczby ludzi, po przekroczeniu której ograniczone zasoby ziemi zostaną szybko wyczerpane. Po zużyciu tych zasobów naturalnych nie będzie można ich zastąpić. Dlatego, jak zauważył Malthus, konieczne jest ograniczenie populacji w granicach malejących zasobów naturalnych. Jest rzeczą oczywistą, że elita nie pozwoli, by groziła im rosnąca populacja „bezużytecznych zjadaczy”, dlatego należy praktykować odstrzał. Jak powiedziałem wcześniej, „uboju” ma miejsce dzisiaj, przy użyciu metod określonych w „Raporcie Globalnym 2000”. - Dr John Coleman, były oficer brytyjskiego wywiadu.