Projekty naukowe


1. (100%) Podstawy programowania w C++
(dla tych, którzy ukończyli podstawy pythona).
Czyli zaliczenie mojego kursu podstaw C++.

2. Opracowanie ustalonych zadań maturalnych.
Tematyka (ustalona z prowadzącym), jedno z:
* algorytmika,
* analiza danych i symulacja w arkuszu kalkulacyjnym
* wyszukiwanie
Można wybrać jedynie dział, który nie był jeszcze omawiany na lekcjach.
Jak najbardziej zaleca się wykorzystanie materiałów internetowych z omówieniami. W tym projekcie jednak nie wystarczy rozwiązać wybrane zadania. Należy być w nich ekspertem, by potrafić samodzielnie omówić je kolegom i koleżankom oraz odpowiedzieć na pytania, dlaczego tak, a nie inaczej.

3. Samodzielne stworzenie gry w bibliotece PyGame.
Tematyka dowolna (ustalona z prowadzącym).

4. Wykonanie dowolnego pluginu użytkowego do innego programu/gry.
Plugin musi być pisany w konkretnym języku, nie generowany przez automat.
Przy ocenie będą pytania o każdy fragment kodu (kopiuj wklej dyskwalifikuje projekt - lepiej mniej, ale w 100% ze zrozumieniem i smodzielnie) oraz o API programu/gry użyte do połączenia z programem/grą.

5. Stworzenie relacyjnej bazdy danych i zapoznanie z językiem SQL.
Teoretyczne wprowadzenie do wielotabelkowych baz danych oraz zadania (na samym końcu) przedstawiłem na filmie na YT

-- PONIŻSZE --
-- dla klas M i P tylko jako projekty dla całej grupy --

6. Programowanie obiektowe z użyciem Kivy
100% waga 3
1. tydzień - Ostatnia lekcja kursu rozszerzonego pt "Klasy i obiekty" + wysłać jeszcze raz zadania "Wawrzynosek" i "Skup ryb" z użyciem przygotowanej klasy.
--kolejne lekcje z cudzego kursu, z kanału "@sephcode6559"--
2i3. tydzień - Przećwiczenie filmów Klasy, Kompozycja, Dziedziczenie, Zakresy zmiennych.
4i5. tydzień - Analiza pełnej serii filmów "Kivy"
6i7. tydzień - Wykonanie samodzielnie aplikacji okienkowej (nauka słówek/zamiana jednostek/inna-ustalona z nauczycielem)
(dla 2 lekcji tygodniowo - 4 tygodnie, dla 3 i więcej - 3 tygodnie)