Projekty naukowe


1. Podstawy programowania w C++.
[Servis wstrzymał tymczasowo rejestrację.]
Czyli zaliczenie kursu programowania MAIN2.
Nalezy założyć własne konto, oraz wysłać zadania do automatycznej oceny na serwerze.
Obowiązują działy kolejno: Wczytywanie, Instrukcja przypisania, Instrukcja Warunkowa, Pętla while, Pętla for, O pętlach i tablicach.
Na koniec rozliczenie z wysłanych zadań oraz kartkówka z rysowania figur typu trójkąty, trapezy itp.

2. (90%) Godzina kodowania w scratchu
Tylko klasy niematematyczne.
Nalezy założyć własne konto na portalu code.org.
+10% za każdy pełny, zielony, nieotwarty wiersz kursu 4 oraz
+5% dla kursu 3

3. Opracowanie ustalonych zadań maturalnych.
Tematyka (ustalona z prowadzącym), jedno z:
* algorytmika,
* analiza danych i symulacja w arkuszu kalkulacyjnym
* wyszukiwanie
Można wybrać jedynie dział, który nie był jeszcze omawiany na lekcjach.
Jak najbardziej zaleca się wykorzystanie materiałów internetowych z omówieniami. W tym projekcie jednak nie wystarczy rozwiązać wybrane zadania. Należy być w nich ekspertem, by potrafić samodzielnie omówić je kolegom i koleżankom oraz odpowiedzieć na pytania, dlaczego tak, a nie inaczej.

4. Samodzielne stworzenie programu użytkowego.
Dopuszczalne języki:
Python, Java, Kotlin.
Tematyka dowolna (ustalona z prowadzącym), lecz ważny jest czynnik użyteczności.
Ciekawe będą zarówno okienkowe gry, programy katalogujące, aplikacja na komórkę lub Twoje własne pomysły.