C++ podstawy

jako rozszerzenie dla moich pythonolubów

* I-szy program
Wejście / Wyjście


Każdy program najpierw wymaga kompilacji, a dopiero potem uruchomienia
(w Geany najpierw F9, potem F5)
(w DEV wystarczy F11)

Kod C++ WYMAGA średników po każdym rozkazie!

kod przykładu

int - (integer) liczba całkowita, float - liczba rzeczywista
w C++ każda zmienna musi być wcześniej ZADEKLAROWANA

kod przykładu

Zadanko dla szkopułowców: cpa1
PO przeanalizowaniu powyższych przykładów.