C++ podstawy

jako rozszerzenie dla moich pythonolubów

* Tablice znaków


Rozbierzmy string na poszczególne znaki.
Pamiętajmy też, że każdy znak zakodowonany jest jako liczba.

kod przykładu
A teraz przebiegnijmy przez string po literce.

kod przykładu

Nie było błędu, ale w poprzednim przykładzie wysoczyło ostrzeżenie!

kod przykładu
Otóż length() tekstu to nie jest int, tylko unsigned long int (bez znaku-tylko nieujemne, w powiększonym zakresie). C++ nie lubi porównywać różniących się zmiennych. Wymuśmy przed kompilacją konwersję. Teraz już było czyściutko, prawda?
Zadanka dla szkopułowców: cpa6a - cpa6c