C++ podstawy

jako rozszerzenie dla moich pythonolubów

* Tablice


Tablica może grupować nie tylkjo literki danego słowa. Mogą to być dowolne zmienne jakkolwiek powiązane. Np. liczby. Muszą też mieć jednoznaczną wielkość (pojemność).

kod przykładu

A teraz tabela dwuwymiarowa.

kod przykładu


Zadanka dla szkopułowców: cpa7a