Grub loader

Zmiana domyslnego podswietlenia: sudo nano /etc/default/grub GRUB_DEFAULT=0-> podmiana wartosci liczac od 0, albo "tekst bootowania OSa" sudo update-grub Ponowne przeszukanie systemu w poszukiwaniu OSow sudo os-prober sudo update-grub