Podłącznie monitora przez przejściówkę może zgubić informację o dostepnych rozdzielczościach

1. cvt - calculate VESA CVT mode lines Oszacuj tryb pracy w wybranej rozdzileczości: np 1440x900 w 60Hz cvt 1440 900 60 # 1440x900 59.89 Hz (CVT 1.30MA) hsync: 55.93 kHz; pclk: 106.50 MHz Modeline "1440x900_60.00" 106.50 1440 1528 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync 2. Dodaj go do X-ów xrandr --newmode "1440x900_60.00" 106.50 1440 1528 1672 1904 900 903 909 934 -hsync +vsync 3. Sprawdź jakimi wyjściami wideo dysponujesz (i trybami zarazem) xrandr # VGA-1 connected primary 3360x2100+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm 1024x768 60.00* 800x600 60.32 56.25 848x480 60.00 640x480 59.94 HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis) 4. Przywiąż utworzony tryb do wyjścia xrandr --addmode VGA-1 1440x900_60.00 5. Można go już wybrać z narzędzi okienkowych albo rozkazem xrandr --output VGA-1 --mode 1440x900_60.00