Foldery sieciowe zgodne z windows / Samba

roboczo na razie, ale już śmiga

sudo apt update && sudo install samba nano /etc/default/grub sudo nano /etc/samba/smb.conf na końcu dopisać: [nazwasieciowa] comment = npSkaner path = /home/skaner read only = no browsable = yes hostname ostatecznie udział dostępny pod: \\hostname\nazwasieciowa oczywiście musi byc użytkownik: najłatwij zarówno systemowy jak i dla samby ten sam (najmniej bezpieczne) useradd -m uzytkownik sudo smbpasswd -a uzytkownik jeszcze uprawnienia zapisu/odczytu dla udostępnionego katalogu (co innego sieć - plik conf, co innego lokalnie - musi współgrać) start/restart samby: sudo service smbd restart jeśli używasz firewalla to jeszcze i tam wyraź zgodę: sudo ufw allow samba można sprawdzić w menagerze plików w otoczeniu sieciowym