Polskie ogonki dla PHP w UTF-8

Wszystkie strony oczywiście muszą miec kodowanie UTF-8. Obsługują je funkcje biblioteki mbString, która domyślnie nie istaluje się. sudo apt install php-mbstring sudo /etc/init.d/apache2 restart //można to sprawdzić w shellu np: php -r 'mb_substr("abc",0,1,"UTF-8");' //wówczas np. zamiast $b=preg_split('/[\s]+/',$a); substr($b[0],0,3) $b=mb_split('[\s]+',$a); mb_substr($b[0],0,3,"UTF-8")