Spojrzenie wykładnicze na systemy liczbowe
(czyli zamiana na system 10)


Pamiętamy, że liczba 1234 to 4 jedności, 3 dziesiątki, 2 setki i 1 tysiąc.
Jeśli to dodamy, uzyskamy pełną liczbę.

(kod 10)
13 = 1*101+3*100 = 10+3
308 = 3*102+0*101+8*100 = 300+0+8
(2)
1101 = 1*23+1*22+0*21+1*20 =
 23+22+20=8+4+1 = 13
100011101 = 28+24+23+22+20	
 = 256+16+8+4+1 = 285
(7)
13 = 1*71+3*70 = 7+3 = 10
(16)
23 = 2*161+3*160	= 32+3 = 35
10C = 1*162+C*160	= 256+12 = 268
11D = 1*162+1*161+D*160 = ??? oblicz
11F = ??? oblicz