Zamiana z kodu 10 na 2Metoda "na chłopski rozum"
- świetna dla małych liczb


 musimy pamiętać potęgi dwójki:
01234
124816
liczbę dziesiętną 13(10) -->zamień na kod binarny--> (2) Zamień w myślach naszą 13-tkę na sumę potęg dwójki. 8 + 4 + 1 1 1 0 1 1 1 0 1 Tą metodą posługujemy się zamieniając liczby < 16.

Algorytm zamiany z kodu wyższego na niższy


Dzała na dowolnych liczbach, ale dla liczb<16 szybsza jest poprzednia metoda, bo wykonamy ją w pamięci.

 
Dzielimy z resztą, przez podstawę systemu
 na który dokonujemy zamiany. np na (2) oraz (7)
 
   wynik reszta 
205 | 102  1     205 | 29  2
102 | 51  0      29 | 4  1  ↑
51 | 25  1      4 | 0  4
25 | 12  1  ↑
12 | 6   0
6  | 3   0
3  | 1   1
1  | 0   1

liczba dziesiętna 205 to 
 dwójkowo: 
1 1 0 0 1 1 0 1
 siódemkowo:
4 1 2 
Sprawdź powyższe zmieniając wyniki z powrotem na dziesiętny.