Po co komu kod szesnastkowy?


Komputer liczy w kodzie binarnym (dwójkowym).
My wolimy czytac liczby dziesiętne. Jesteśmy do nich przezwyczajeni i są bardziej zwięzłe.
Małą liczbę nietrudno zamienić na dzisiętną. Ale już 16-, 32- czy 64-bitową... i owszem.
System ósemkowy, a potem 16-kowy został wprowadzony, by te zamiany były łatwiejsze!
8 - tyle róznych liczb zapiszemy na 3 bitach (cyfrach kodu binarnego).
16 - a tyle na 4-rech.
Dokładnie tyle samo informacji niosą ze sobą cyfry systemów, odpowienio ósemkowego i szesnastkowego!
Czyli każde 3 (4 bity) możemy zamieniać niezależnie.
A to oznacza, że dowolnie dużą liczbę binarną mogę zamienić w pamięci na system szesnastkowy lub ósemkowy.

Zamiana z (2) na (4), (8) i (16) i odwrotnie, z (16) na (2)

 111010001010001001

11 10 10 00 10 10 00 10 01 (2)
 3 2 2 0 2 2 0 2 1 (4)

  111 010 001 010 001 001 (2)
   7  2  1  2  1  1 (8)

 0011 1010 0010 1000 1001  (2)
  3  A  2  8  9 (16)

Spróbuj zamienić na system dziesiętny...

I odwrotnie

np. 1E20F
  1  E  2  0  F  (16)
  1 1110 0010 0000 1111  (2)