Działania arytmetyczne


Dodawanie:
 (10)

 24
 126
 +10
 160
   (2)

  11000
 1111110
  +1010
10100000
 (16)

 18
 7E
 +A
 A0
Dodajemy w kodach (10) (2) (16) trzy, te same liczby uzyskując oczywiście ten sam wynik. Pamiętajmy o przeniesieniu.

Mnożenie
 (10) 

  18
  *14
  72
 +18
  252
   (2) 

  10010
  *1110
  10010
 10010
+10010  
 11111100
   (2)

   1110
  *10010
  1110
+1110  
 11111100
Mnożymy te same liczby dziesiętnie i binarnie. Zauważmy jednak, że w systemie dwójkowym nie trzeba mnożyć! Wystarczy przepisać pierwszy czynnik mnożenia pod jedynkami drogiego czynnika (wszak razy zero=nic, razy jeden=to samo)! Zatem już wiemy, że ALU (arytmetyczno-logiczny unit) komputera nie mnoży liczb, a jedynie dodaje odpowiednio poprzesuwane bity!
Chytre.