Zapis ułamków po przecinku


Najpierw może z dowolnego systemu na dziesiętny. Po prostu notacja wykładnicza:

 1 3 ,2 1 (4)->(10)
 1*4^1 + 3*4^0 ,
 2*4^-1 + 1*4^-2 

 (4+3),(2/4+1/16) = 7,(9/16) = 7,5625

 1 0 ,0 1 1 (2)->(10)
 1*2^1 + 0*2^0 ,
 0*2^-1 + 1*2^-2 + 1*2^-3 

 (2+0),(0+1/4+1/8) = 2,(3/8) = 2,375
Te same liczby w różnych systemach mogą być zarówno wymierne, jak i niewymierne.

Zamieńmy teraz odwrotnie:
 2,375 (10)->(2)
 2 -> 10,
 
 0,375 * 2 = 0,75  0 (całych)
 0,75 * 2 = 1,5   1 (zostaje 0,5)
 0,5 * 2 = 1     1 (nic nie zostało)
 
Przy ułamkach odczytujemy w dół tzn. ,011
ostatecznie 10,011
Analogicznie na inne systemy.

(!) Znowu zachodzi zależność między (2) a (16). Zarówno przed przecinkiem, jak i po przecinku, 4 bity to jedna cyfra 16-tkowego, ale po przecinku ew. zerami uzupełniam z prawej strony.
 101110,11101
 
 0010 1110,1110 1000
  2  E , E  8