Python podstawy

* Instrukcja warunkowa if

...na przykładzie
wskazania większej z dwóch liczb

kod przykładu

Dodatkowo:
→ Sprawdź program dla liczb 123 oraz 77,
napraw go (wykorzystaj pierwszą lekcję)
→ Napisz ten program raz jeszcze, ale
zamiast "if" użyj: c = max(a,b)
→ Operatory porównań:
> >= < <= == !=
większy, większy-równy, mniejszy,
mniejszy-równy, równy, nierówny
→ Można używać zgodnie z logiką zdań:
and or not
a>3 and a<=5 to skrótowo 3<a<=5


Sugerowane zadania dla szkopułowcow: a2a - a2f