Python rozszerzony

* Funkcje rekurencyjne

...na przykładzie
znanej nam funkcji silnia

kod przykładu1
kod przykładu2

* Napisz program porównujący szybkość obliczeń silni metodą iteracyjną, rekurencyjną oraz funkcją wbudowaną.
* Napisz program porównujący czasowo rekurencyjną i iteracyjną metodę obliczania n-tego wyrazu ciągu zdefiniowanego następująco: f(0)=1, f(1)=1, f(i)=f(i-1)+f(i-2).
Co takiego? To ciąg Fibonacciego? Zgadza się.
Być może rekurencja jawi Ci się jako coś nietypowego, ale zerknij, który fragment kodu było łatwiej napisać?