Biblioteki Pythona

* Okienka Tkinter 3/6


Pozycjonuj elementy w obrębie okna
pack() / grid() / place()


kod przykładu

Zadanie!
Narysuj na kartce okienko z 5 przyciskami umiejscowionymi według własnego pomysłu. Wykonaj je wykorzystując każdą z trzech technik. Którą ci się najwygodniej kodziło? Która jest najlepsza, gdy rozciągniesz okno?


kod przykładu

Zadanie!
Stwórz okienko z 3 estetycznie rozłożonymi grupami po 2 przyciski. Pierwsza powinna mieć domyślne tło, druga - jasnozielone, trzecia - jako grafikę. (Ustaw parametr tła "bg" na obiekt PhotoImage - poprzednia lekcja.) Sprawdź, czy dodanie separatora poprawi tu estetykę okna.