Python podstawy

* Separowanie elementów

...oraz
wykonywanie tej samej akcji na każdym z nich.
(for-in-zbiór)

kod przykładu

Sugerowane zadania dla szkopułowcow: a4a - a4f

Pomoc - omówienie zadanek: