Python rozszerzony

* Definicja funkcji

...na przykładzie
funkcji silnia.

Jeśli grupa rozkazów stanowi pewną całość, dobrze ją wyodrębnić jako funkcję.

kod przykładu

* Uzupełnij poniższy program, by działał poprawnie - czyli dopisz funkcję "wiekszy_int()". a=float(input()) b=wiekszy_int(a) print("Najmniejsza liczba calkowita, przekraczajaca wczytana liczbe rzeczywista to:",b)