Python rozszerzony

* Tablice/Listy dokładniej


LISTA to taka TABLICA, tylko może mieć niejednorodne elementy
np: L=[1,2,4,'test',6,[8,9]]
TUPLA to taka lista, w której nie wolno zmieniać elementów
np: T=(1,2,4,'test')
nie można wykonać przypisania np. T[3]='nowa wartość',
można za to odczytać np. a=T[1]+T[0]

SET to taka lista, w której elementy się nie powtarzają
np: S=set([1,2,2,2,1,3])
w wyniku otrzymamy S={1,2,3}
DICTIONARY to tablica dowolnie indeksowana, omówiona osobno
np: D={'gole':7,'karne':3,'kartki':'brak'}


przykład1

przykład2

przykład3

przykład4

Porównaj przedstawioną różnicę symetryczną zbiorów - zbA.symmetric_diffrence(zbB) z: - zbA.difference(zbB) - zbA.intersecion(zbB) - zbA.union(zbB) Która z czterech funkcji odpowiada właściwemu rysunkowi?

Zadania z wejściowki pandemicznej :) 1. Wczytać 100 liczb całkowitych (podawane jedna pod drugą) i wypisać ich sumę. 2. Wczytać wiersz liczb całkowitych i wypisać ich sumę. 3. Wczytać wiersz liczb całkowitych i wypisać sumę tych z nich, których drugi poprzednik jest od nich mniejszy jeśli go posiadając (jeśli nie, za drugiego poprzednika przyjmujemy zero). 4. Wczytać wiersz liczb całkowitych i wypisać z ilu różnych liczb ten wiersz się składa. 5. Wczytać wiersz liczb całkowitych i wypisać ile razy pojawia się wśród nich liczba 77. 6. Wczytać dwa wiersze zawierające po tyle samo liczb całkowitych i wypisać liczby powtarzające się w obu wierszach (po razie). 6a. Wczytać dwa wiersze zawierające po tyle samo liczb całkowitych i wypisać liczby niepowtarzające się w obu wierszach (po razie). 7. Wczytać wiersz 100 liczb całkowitych i posortować go malejąco po drugiej cyfrze. 8. Wczytać dwa wiersze po 100 liczb całkowitych i posortować pierwszy, alfabetyczną kolejnością drugiego.