Python rozszerzony

* Tablice/Listy dokładniej


LISTA to taka TABLICA, tylko może mieć niejednorodne elementy
np: L=[1,2,4,'test',6,[8,9]]
TUPLA to taka lista, w której nie wolno zmieniać elementów
np: T=(1,2,4,'test')
nie można wykonać przypisania np. T[3]='nowa wartość',
można za to odczytać np. a=T[1]+T[0]

SET to taka lista, w której elementy się nie powtarzają
np: S=set([1,2,2,2,1,3])
w wyniku otrzymamy S={1,2,3}
DICTIONARY to tablica dowolnie indeksowana, omówiona osobno
np: D={'gole':7,'karne':3,'kartki':'brak'}


przykład1

przykład2

przykład3

przykład4