Biblioteki Pythona

* Okienka Tkinter 4/4


Obsługa:
* okienka alerów
* menu, menu kontekstowe
* ramka


kod przykładu1
kod przykładu2
kod przykładu3

Zadanie - wymyśl sam jednookienkową użytkową aplikację.