Biblioteki Pythona

* Połączenie z silnikiem bazy danych
SQLite3


Instalacja sqlite3
Windows
Ściągamy sqlite-tools-win32-x86-wersja.zip; rozpakowujemy. Dodajemy ścieżkę do rozpakowanego katalogu do zmiennej PATH "Ten komputer->właściwości->zaawansowane->zmienne środowiskowe->path" oraz standardowo doinstalowujemy sqlitebrowser dla windows.
W linuxie: sudo apt install sqlite3 sqlitebrowser


kod przykładu

Zadanie 1 - napisz program umożliwiający dodawanie (input()) nowych książek oraz wyświetlanie wybranych.
Zadanie 2 - przerób bazę, by autorzy byli w osobnej tabelce.
Zadanie 3 - przerób program, by był obsługiwany w okienkach, np. z użyciem biblioteki TKinter.