Biblioteki Pythona

* Okienka Tkinter 2/4


Obsługa:
* pól tekstowych
* przycisku
* zdarzeń innych niż kliknięcie
* checkboxa

kod przykładu1

kod przykładu2
kod przykładu3