Biblioteki Pythona

* Faker - generowanie danych zmyślonych


Instalacja:

windows: pip install faker
linux: pip3 install faker


kod przykładu

* Zadanie 1: W konsoli zaimportuj bibliotekę i wpisz np. help(Faker().date()).
* Zadanie 2: Wygeneruj tabelę wypożyczeń samochodów.