Python podstawy

* Pętla n-krotna

...wykonaj
prawie to samo N razy.
(for-in-range)

Funkcja range() tworzy uporządkowany zbiór.

kod przykładu

Sugerowane zadania dla szkopułowcow: a5a - a5j

----------------------
Czy to może posłużyć do optymalizacji figur?
kod podpowiedzi
----------------------

Pomoc - omówienie zadanek: