Biblioteki Pythona

* Grafika Żółwia 2/2


kod przykładu1

pełna dokumentacja biblioteki TURTLE

done()/mainloop()# pętla - nie kończ programu
bye()      # przerwij done() - zakończ program

ontimer(ff,t)  # uruchom funkcję ff() za t ms
time.sleep(t)  # w module time jest funkcja 'nic nie rób'

onkey(ff,'k')  # uruchom funkcję ff() po puszczeniu 'k'
onkeypress(ff,'k') # jw. - po naciśnięciu
onscreenclick(ff,nr=1) # uruchom funkcję ff(x,y) 
         po kliku myszą nr-przycisku
         alternatywa - onclick() nie działał!
listen()     # ustaw aktywne okno żółwia

write('tekst',move=False,align="left",font=("Arial",8,"normal"))
         # move - czy żółw na koniec napisu
textinput('tytuł','podpowiedź')
numinput('tyt.','podp.',domyślna,min,max) # liczba rzeczywista


kod przykładu2

kod przykładu3