Python rozszerzony

* Pomiar czasu

kod przykładu

Jaką część sekundy trwał powyższy program?
(pierwsza wartość w notacji naukowej)


* Napisz program porównujący rysowanie wielkich kwadratów z symboli '$' metodami:

for in range(n):  oraz  for in range(n):
 for in range(n):      print('$'*n) 
 print('$', ...