Biblioteki Pythona

* Okienka Tkinter 3/4


Obsługa:
* grupy radio
* combobox


kod przykładu1
kod przykładu2

Zadanie - wykonaj własnego pomysłu przelicznik stopni C/F/K
dodaj też przycisk "Wyjscie", który wywoła:
okno.destroy()
exit()