Python podstawy

* Tekst jako lista liter

...oraz
długość, fragmenty, palindromy...
(Czasami słów "lista" i "tablica" będziemy używać zamiennie.)

kod przykładu

Sugerowane zadania dla szkopułowcow: a3a - a3d
dowcip