Biblioteki Pythona

* Wykresy XY,Z


Konieczna biblioteka: matplotlib
windows: pip install matplotlib
linux: pip3 install matplotlib
(doinstaluje się też automatycznie potężna, matematyczna biblioteka numpy)

kod przykładu1

kod przykładu2

kod przykładu3

* Zadanie 0: Zapisz otrzymany wykres na dysku jako plik graficzny.
* Zadanie 1: Narysuj 100 losowych punktów na okręgu, albo wykres f(x)=sin(30x), albo f(x)=x3 - 4x2 + 9x - 10, w charakterystycznym dla wybranej funkcji przedziale.
* Zadanie 2: Narysuj 1000 losowych punktów na sferze, albo wykres f(x,y)=xy, albo f(x,y)=sin(x)+cos(y), albo f(x,y)=x2 - y2, w charakterystycznym dla wybranej funkcji przedziale.
* Zadanie 3: Popraw poprzednie programy tak, by wyżej położone punkty miały cieplejszy kolor i odwrotnie. Wystarczy dodać jako parametr rysowanego punktu: color='kolor'.