Biblioteki Pythona

wxWidgets


W opracowaniu - listopad 22 - ...?

Instalacja biblioteki osobno. Widows - poprzez instalator. Linux - "apt install python3-wxgtk4.0" lub nowsza.

  • Projekt
  • Tutorial